A.D. The Bible Continues

Epizody

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E12

21.6.2015
The Abomination

Císař Caligula socha přijde a kreslí každý na bojišti chrámu. Učedníci stojí pevně na Ježíše zprávu a Cornelius se stane první římský konvertovat.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E11

14.6.2015
Rise Up

James se postaví Kaifáš a vyhraje ústupky pro žáky. Fanatik armáda roste, ale jejich Etiopan backer obrátí k Ježíši. Když Petr vzkřísí Tabitha mnohé další jsou zpracovávány na Jeho poselství.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E10

7.6.2015
Brothers in Arms

Saul káže v Jeruzalémě a Kaifáš je rozzuřený. James jen přijde na pomoc Peter řešit Kaifáš. Zealoti a Etiopané spiknutí proti Římu.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E09

31.5.2015
Saul’s Return

Císař Caligula požaduje, aby jeho socha bude umístěna v chrámu. Pilát a Kaifáš vědět jako znesvěcení způsobí povstání. Saul vrátí změněný muž.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E08

24.5.2015
The Road to Damascus

Saul pokračuje k lovu Petera, ale má změnit život vizi na cestě do Damašku. Když Claudie noční můry stanou skutečností, Pilátova osud trvá obrat k horšímu.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E07

17.5.2015
The Visit

pronásledování Saul zesiluje, když se zaměřuje na Petera. Mnozí uprchnout z města, šíření slovo, jak jdou. S Jeruzalémem v chaosu římský císař přijede rozhodnout Pilátovu osudu.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E06

10.5.2015
The Persecution

Mít nedokázal umlčet učedníky, Kaifáš je napadán na pozici velekněze. Ten opravňuje Saula začít hořký kampaň pronásledování Ježíšových následovníků.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E05

3.5.2015
The First Martyr

Pilát se uzavírá na zealota vraha a učedníci postaveni před soud znovu. Stephen vystupuje proti chrámu a zaplatí nejvyšší cenu.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E04

26.4.2015
The Wrath

Pilát reaguje na římský vraždy s masovou ukřižování; Kaifáš nemůže convint John a Peter; ti s nečistými úmysly jsou potrestáni.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E03

19.4.2015
The Spirit Arrives

Zealot revolucionáři pokusu o atentát na Piláta během festivalu letnic. Zmocněn Duchem Svatým, učedníci začne kázat evangelium. Kaifáš zatkne Petra a Jana.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E02

12.4.2015
The Body Is Gone

Ježíšův hrob je prázdný. Pilát a Kaifáš věří, že učedníci ukradli tělo a hledat marně se ho najít. Učedníci uprchnout do Galileje, kde jim Ježíš dává své poslání.

A.D. The Bible Continues A.D. The Bible Continues – S01E01

5.4.2015
The Tomb Is Open

Velekněz Kaifáš a guvernér Pilát ukřižovat Ježíše obnovit pořádek v Jeruzalémě. Pro Petra a učedníky to je jejich nejtemnější hodinu.